Algemene voorwaarden

Mulder Systems is een handelsnaam van elektrotechnisch installatie- en beveiligingsbedrijf A.M. Mulder & Zonen B.V. Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007) van toepassing. Als de opdrachtgever consument is, zijn de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) van toepassing. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op ons kantoor en zijn hieronder te downloaden.

Mulder Connect Data-Infra
Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007) van toepassing. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op ons kantoor en zijn hieronder te downloaden.

Mulder Connect Voice
Mulder Connect Voice is de handelsnaam van Telefacilities Bedrijfstelecommunicatie B.V. Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op ons kantoor en zijn hieronder te downloaden.

Mulder Connect IT
Mulder Connect IT is de handelsnaam van Axxist IT B.V. Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op ons kantoor en zijn hieronder te downloaden.